Bulletins de l'AQJM
  Pavillon Alexandre-Vachon, Bureau 1056, Universit Laval
Qubec (Qubec) G1K 7P4 CANADA
Secrtariat: (418)656-2971 / Tlcopieur: (418)656-2817 / aqjm@mat.ulaval.ca